KALABRIJA

Kalabrija je poslednja regija koja se nalazi na italijanskoj čizmi, i to na njenim “prstima” . Budući da je Kalabrija kolevka Velike Grčke, obiluje brojnim crkvaa, samostanima, dvorcima i palatama koje prkose vremenu. Budući dase veći deo Kalabrije nalazi uz more, idealno je mesto za odmor u letnjim, ali zbog ugodne klime i u zimskim mesecima. Iako je neki smatraju samo usputnom stanicom do Sicilije, Kalbrija ipak ima mnoštvo znamenitosti koje treba posetiti.

OVDJE MOŽETE DA VIDITE CJENOVNIK:

KALABRIJA