KAPADOKIJA

Kapadokija je zadivljujuća oblast centralne Anadolije. Postala je poznata po svojim
podzemnim gradovima nastalim u prvom milenijumu nove ere i velikim pećinskim
manastirima koji datiraju s početka hrišćanstva. Pri susretu sa Kapadokijom nevoljno se
nameće misao da je to druga planeta. Pejzaži koji se ukazuju ne liče ni na šta do tada
vidjeno, tamo su vulkani sa zasneženim vrhovima, kameniti masivi i plodne doline.
Glavna znamenitost su ogromne prirodne figure formirane od tufa i bazalta za koje se
teško može poverovati da je delo prirode a ne ljudskih ruku. Ovaj region je interesantan
ne samo po izuzetnoj prirodi već i po mogućnosti pronicanja u prve godine istorije
hrišćanske crkve. Pećinska naselja i nacionalni park Goreme su danas na spisku svetske
kulturne baštine UNESCO.

OVDJE MOŽETE DA VIDITE CJENOVNIK:

Kapadokija