ALBANIJA LJETOVANJE

SmJeŠtena na obalama Jonskog i Jadranskog mora, ova mala mediteranska država pruŽa brojne mogucnosti za turistiČka istraŽivanja. Od polja maka u prolJeĆe, do snIJEgom prekrivenih planina zimi, krajolik Albanije se stalno mIJenja. Aktivan odmor u prirodi ili topli lJetnji odmori na plaŽi, samo su neke od prilika za uŽivanje brojnih posJetilaca. Čiste i netaknute plaže u primoriju, Živopisne doline rIJeka, spektakularne planine i mnoga druga prirodna iznenadjenja dIo su turistiČke ponude.

Najinteresantniji turistiČki centri su DraČ, Ksamil, Saranda i Vlora – Valona.